Reflektioner

Söndagsreflektion #29

Att medvetet bygga en KULTUR där vi dagligen ger varandra konstruktiv FEEDBACK hjälper oss att VÄXA och UTVECKLAS tillsammans, både som individer och som grupp. Ingen trivs med att ständigt vara under luppen. Ingen vill vara ständigt ifrågasatt. Ingen vill umgås med den som klagar, ser problem, letar efter fel och kritiserar.

Därför är det viktigt att reflektera över i vilken grad jag behöver BYTA PERSPEKTIV. Det hänger både ihop med VAD och HUR saker sägs. Fokusera på att ge ENERGI och STÖTTA hellre än på att kritisera och ta energi. Genom att lyfta fram det som FUNGERAR och det som kan FÖRBÄTTRAS, skapar vi en mer värdefull och POSITIV miljö både på jobbet och i familjen. Det kommer att ge ringar på vattnet i din närhet och du blir därtill en skönare person att hänga med.

Låt oss inför den kommande veckan sträva efter att ge feedback som BYGGER UPP, istället för att bryta ner. Du kan medvetet göra din omgivning till en TRYGG plats där människor känner sig uppskattade och där UTVECKLING är en del av vardagen.

Därför kommer nu en UTMANING för nästa vecka. Fundera om du kan uttrycka dig på ett annat sätt. Varför inte träna dig själv genom att gå utanför dig själv och ge minst FEM ÄRLIGT MENADE BERÖM till olika personer VARJE DAG kommande vecka (inklusive under helgen)? Vem vet, det kan göra underverk för stämningen och samarbetet. Det du sänder ut får du tillbaka. Varför inte prova och se vad du upptäcker?

THOMAS HARTMAN #mentalträning #media #kommunikation #mindset #ledarskap 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *